Välj en sida

Introductory Strenghts Profile

250kr

Kategori:

Inom positiv psykologi fokuserar man på styrkor snarare än svagheter. Ett fokus på styrkor gör bland annat att du blir lyckligare, får mer energi och har högre sannolikhet att nå dina mål.

Vi har valt att arbeta med The Strengths Profile från Cappfinity för att den är prisvärd, baserad på forskning inom positiv psykologi och för att den mäter utifrån tre perspektiv: PRESTATION, ENERGI och ANVÄNDNING.

Ytterligare information

Innehåll

Enkel Styrkeprofil